CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 94/7 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

Hoa văn - đầu cột

Phù điêu hoa văn 01

Phóng to

Phù điêu hoa văn 01

Mã sản phẩm : Phù điêu

Giá: 2,000,000 đ

Phù điêu hoa văn 12

Phóng to

Phù điêu hoa văn 12

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 12

Giá: Liên hệ

Phù điêu hoa văn 09

Phóng to

Phù điêu hoa văn 09

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 09

Giá: Liên hệ

Phù điêu hoa văn 03

Phóng to

Phù điêu hoa văn 03

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 03

Giá: Liên hệ

Đầu cột 01

Phóng to

Đầu cột 01

Mã sản phẩm : đầu cột 01

Giá: 1,700,000 đ

Hoa văn 20

Phóng to

Hoa văn 20

Mã sản phẩm : hoa văn 7

Giá: 2,000,000 đ

Phù điêu hoa văn 07

Phóng to

Phù điêu hoa văn 07

Mã sản phẩm : Phù điêu

Giá: 2,000,000 đ

Phù điêu hoa văn 06

Phóng to

Phù điêu hoa văn 06

Mã sản phẩm : Phù điêu

Giá: 2,500,000 đ

Phù điêu hoa văn 11

Phóng to

Phù điêu hoa văn 11

Mã sản phẩm : Phù điêu

Giá: 2,000,000 đ

Đôn chậu 13

Phóng to

Đôn chậu 13

Mã sản phẩm : đôn chậu

Giá: 2,800,000 đ

Đầu cột 07

Phóng to

Đầu cột 07

Mã sản phẩm : đầu cột 07

Giá: 1,200,000 đ

Đôn chậu 06

Phóng to

Đôn chậu 06

Mã sản phẩm : chậu hoa

Giá: 4,000,000 đ

Đầu cột 13

Phóng to

Đầu cột 13

Mã sản phẩm : đầu cột 13

Giá: 1,800,000 đ

Đầu cột 09

Phóng to

Đầu cột 09

Mã sản phẩm : đầu cột 09

Giá: 1,700,000 đ

Đầu cột 04

Phóng to

Đầu cột 04

Mã sản phẩm : đầu cột 04

Giá: 1,400,000 đ

Phù điêu hoa văn 11

Phóng to

Phù điêu hoa văn 11

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 11

Giá: Liên hệ

Phù điêu hoa văn 10

Phóng to

Phù điêu hoa văn 10

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 10

Giá: Liên hệ

Phù điêu hoa văn 08

Phóng to

Phù điêu hoa văn 08

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 08

Giá: Liên hệ

Phù điêu hoa văn 05

Phóng to

Phù điêu hoa văn 05

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 05

Giá: Liên hệ

Phù điêu hoa văn 04

Phóng to

Phù điêu hoa văn 04

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 04

Giá: Liên hệ

Phù điêu hoa văn 03

Phóng to

Phù điêu hoa văn 03

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 03

Giá: Liên hệ