CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 94/7 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

SẢN PHẨM

hoa văn đình chùa 17

Phóng to

hoa văn đình chùa 17

Mã sản phẩm : HVDC-12

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 15

Phóng to

hoa văn đình chùa 15

Mã sản phẩm : HVDC-10

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 14

Phóng to

hoa văn đình chùa 14

Mã sản phẩm : HVDC-09

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 13

Phóng to

hoa văn đình chùa 13

Mã sản phẩm : HVDC-08

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 12

Phóng to

hoa văn đình chùa 12

Mã sản phẩm : HVDC-07

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 11

Phóng to

hoa văn đình chùa 11

Mã sản phẩm : HVDC-06

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 10

Phóng to

hoa văn đình chùa 10

Mã sản phẩm : HVDC-05

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 1

Phóng to

hoa văn đình chùa 1

Mã sản phẩm : HVDC-04

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 01

Phóng to

hoa văn đình chùa 01

Mã sản phẩm : HVDC-03

Giá: Liên hệ

hoa văn tháp chùa

Phóng to

hoa văn tháp chùa

Mã sản phẩm : HVDC-02

Giá: Liên hệ

hoa văn chánh điện

Phóng to

hoa văn chánh điện

Mã sản phẩm : HVDC-01

Giá: Liên hệ

tượng trang trí đẹp

Phóng to

tượng trang trí đẹp

Mã sản phẩm : T-74

Giá: Liên hệ

Tượng trang trí 2

Phóng to

Tượng trang trí 2

Mã sản phẩm : T-73

Giá: Liên hệ

Tượng trang trí 1

Phóng to

Tượng trang trí 1

Mã sản phẩm : T-72

Giá: Liên hệ

tượng cô gái 3

Phóng to

tượng cô gái 3

Mã sản phẩm : T-70

Giá: Liên hệ

Tượng cô gái 2

Phóng to

Tượng cô gái 2

Mã sản phẩm : T-69

Giá: Liên hệ

Tượng cô gái 1

Phóng to

Tượng cô gái 1

Mã sản phẩm : T-68

Giá: Liên hệ

Tượng châu âu

Phóng to

Tượng châu âu

Mã sản phẩm : T-67

Giá: Liên hệ

tương cổ điển 2

Phóng to

tương cổ điển 2

Mã sản phẩm : T-66

Giá: Liên hệ

tượng chân dung

Phóng to

tượng chân dung

Mã sản phẩm : TCD-14

Giá: Liên hệ

Tượng chân dung trang trí

Phóng to

Tượng chân dung trang trí

Mã sản phẩm : TCD-13

Giá: Liên hệ